• p.qlclbvbd@gmail.com
  • +666 | +669

Kết quả Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Kết quả Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Chiều ngày 02/3/2023, Bệnh viện Bình Dân đã đón tiếp Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 của Sở Y tế TPHCM.

Tóm tắt kết quả kiểm tra, đánh giá của Đoàn:

1. Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện:

– Tổng số tiêu chí áp dụng: 79/83

– Tổng số điểm đạt: 359 (Có nhân hệ số: 391)

– Điểm trung bình: 4,55

(Năm 2021: 4,49 – Năm 2020: 4,44 – Năm 2019: 4,29 – Năm 2018: 4,02)

– Điểm trung bình theo các nhóm tiêu chí:

Phần A. Hướng đến người bệnh (19 tiêu chí): đạt 4,74 (năm 2021: 4,58)

Phần B. Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện (14 tiêu chí): đạt 4,50 (năm 2021: 4,50)

Phần C. Hoạt động chuyên môn (35 tiêu chí): đạt 4,51(năm 2021: 4,46)

Phần D. Hoạt động cải tiến chất lượng (11 tiêu chí): đạt 4,36 (năm 2021: 4,45)

Phần E. Tiêu chí đặc thù chuyên khoa (0 tiêu chí)

2. Kết quả đánh giá an toàn phẫu thuật: đạt mức 5 – xếp loại Đảm bảo an toàn cao

3. Đánh giá mức chất lượng xét nghiệm: đạt ISO 15189 năm 2022

4. Đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19: đạt 154 điểm – xếp loại Bệnh viện an toàn

5. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh (HLNB) và nhân viên y tế (Đoàn Sở Y tế khảo sát vào chiều 01/3/2023):

– Điểm HLNB nội trú: 4,96/[1-5], tỉ lệ hài lòng 99,57%

– Điểm HLNB ngoại trú: 4,92/[1-5], tỉ lệ hài lòng 98,92%

– Điểm hài lòng của nhân viên: 4,65/[1-5], tỉ lệ hài lòng 97,09%

Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng ghi nhận nỗ lực của Bệnh viện công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn người bệnh. Đề nghị thời gian tới, Bệnh viện Bình Dân tiếp tục phát huy thế mạnh của bệnh viện trong lĩnh vực ngoại khoa, chú trọng phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động chỉ đạo tuyến, góp phần đưa bệnh viện ngày càng phát triển, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, luôn xứng tầm là bệnh viện chuyên khoa ngoại tuyến cuối của Thành phố và khu vực phía Nam./.

Tin tức liên quan

Liên hệ ngay để được tư vấn