• p.qlclbvbd@gmail.com
  • +666 | +669

Kế hoạch số 04/KH-QLCL V/v Phát động thi đua thực hiện 5S, xây dựng cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023

Tin tức liên quan

Liên hệ ngay để được tư vấn