• p.qlclbvbd@gmail.com
  • +666 | +669

Cung cấp số liệu theo dõi chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện

Phòng Quản lý Chất lượng kính đề nghị các khoa, phòng thực hiện cập nhật số liệu đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện
Cách thức thực hiện:
Các khoa, phòng truy cập vào đường link bên dưới –> Chọn sheet khoa, phòng phụ trách –> nhập dữ liệu vào các ô màu vàng

Tin tức liên quan

Liên hệ ngay để được tư vấn