• p.qlclbvbd@gmail.com
  • +666 | +669

Chỉ số là một công cụ để đo lường các khía cạnh chất lượng dịch vụ khám, chữa bênh (KCB) và là một trong những hoạt động không thể thiếu trong công tác triển khai Quản lý chất lượng. Đo lường chỉ số giúp nhận định các vấn đề rõ ràng và cung cấp các bằng chứng để làm cơ sở thực hiện cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Bộ chỉ số cũng căn cứ vào các kết quả đo lường giúp cải tiến chất lượng dịch vụ KCB tại Bệnh viện và so sánh chất lượng dịch vụ KCB giữa các Bệnh viện khác. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã có quyết định Ban hành hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện bao gồm 16 chỉ số. Kết quả đo lường các chỉ số chất lượng là căn cứ để bệnh viện có Kế hoạch cải tiến các hoạt động, dịch vụ trong KCB.

Liên hệ ngay để được tư vấn