• p.qlclbvbd@gmail.com
  • +666 | +669

QR code giám sát tuân thủ ATPT

QR code giám sát phẫu thuật viên chính QR code giám sát tuân thủ bảng kiểm ATPT trước khi...

Kết quả Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Kết quả Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 Chiều ngày 02/3/2023, Bệnh...

Báo cáo số 68/BC-QLCL V/v Báo cáo kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện năm 2022

Báo cáo kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện năm 2022

Liên hệ ngay để được tư vấn