• p.qlclbvbd@gmail.com
  • +666 | +669

Báo cáo số 64/BC-QLCL V/v Kết quả thi tay nghề BS, DS năm 2023

QR code giám sát tuân thủ ATPT

QR code giám sát phẫu thuật viên chính QR code giám sát tuân thủ bảng kiểm ATPT trước khi...

Kết quả Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Kết quả Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 Chiều ngày 02/3/2023, Bệnh...

Liên hệ ngay để được tư vấn