• p.qlclbvbd@gmail.com
  • +666 | +669

Nhập báo cáo sự cố

DD slash MM slash YYYY
Giờ xảy ra sự cố
:
MM slash DD slash YYYY
Thông báo BS Điều Trị(Required)
Thông báo cho người bệnh(Required)
Thông báo cho người nhà(Required)
Ghi nhận HSBA(Required)
Hình thức sự cố(Required)
Phân loại sự cố xảy ra(Required)
Tính chất sự cố(Required)
Thông tin người báo cáo(Required)
Liên hệ ngay để được tư vấn